ساختن دهکده کلش اف کلنز Protecting Your Base

ساختن دهکده کلش اف کلنز یکی از کارهایی می باشد که شما کاربران عزیز باید با دقت و استراتژی تمام بسازید تا موقع حمله دشمنان دهکده شما استقامت کافی را داشته باشد.ساختن دهکده کلش اف کلنز راحت بوده ولی در عین حال نیازمند چالش و تلاش بسیار زیادی می باشد که امیدوارم موفق باشید.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 1

1. به یاد داشته باشید که دفاع بهترین تخطی است! یک پایگاه قوی برای محافظت از خود از مهاجمان ایجاد کنید. این بسیار رضایت بخش است که دشمنان به شما حمله کنند و شکست بخورند. در حال ارتقاء عجله نکنید ارتقاء مناطق خاص ممکن است مهمتر از دیگران باشد.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 2

2. اطمینان حاصل کنید که پایه شما در یک منطقه متمرکز شده و گسترش نیافته است. بسیاری از بازیکنان با داشتن یک استراتژی خوب موافقند.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 3

3. ساختمان های کلیدی خود را در جایگاه قابل دفاع حفظ کنید. ذخیره و سالن محل خود را در مرکز پایه خود، پشت دفاع و دیوار قرار دهید.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 4

4. سازندگان کلبه را در گوشه ها قرار دهید. به این ترتیب، هنگامی که دشمنان به وسط پایه خود حمله می کنند، آنها هم نمی توانند به خانه های خود برسند.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 5

5. همچنان به بهبود دفاعیات خود ادامه دهید. پس از به دست آوردن منابع، با ارتقاء دیوارها و سایر دفاع و برج ها، پایه خود را قوی تر کنید.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 6

6. از تله ها تا آنجا که ممکن است استفاده کنید. تله ها به حملات دشمنان بسیار آسیب می رسانند و ارزش ارتقاء دارند، یک بار ضربه می تواند به راحتی گروه های بزرگتر را نیز بگیرد. آنها را در مکان های ابدی قرار دهید که مردم انتظار ندارند.

ساختن دهکده کلش اف کلنز 7

7. از تمام دفاعهای خود محافظت کنید. در نهایت، شما می توانید به دیگر دفاع های پیشرفته مانند برج های آرچر و دفاع ضد هواپیما. آنها به آرامی شلیک می کنند. آنها را در مرکز پایه خود نگه دارید، زیرا نقطه کور و طیف عالی آنها وجود دارد. اگر از دفاع هوایی خود دفاع نکنید، پایه شما به شفا دهنده ها سقوط خواهد کرد.اینم آموزش ساخت دهکده کلش اف کلنز.